Seuramme perustettiin 23.5.1960. Perustavassa kokouksessa oli läsnä 15 asiasta kiinnostunutta henkilöä. Perustamisvuonna seuraan oli liittynyt 27 jäsentä. Nyt yli viisikymmentä vuotta myöhemmin jäseniä on 90.
Metsästysalue on alun reilusta 2000 hehtaarista kasvanut noin 3200 hehtaariin.
Hirviporukka perustettiin vuonna 1976, ja siitä lähtien on hirviä myös metsästetty.
Riistanhoitotyö on olennainen osa seuran toimintaa, riistapellot ja nuolukivet, sekä muut riistan ruokintapaikat ovat eläinten käytössä ja niistä huolehditaan.